Dit is GroeiKracht

GroeiKracht is een methodiek om een veilig pedagogisch klimaat op school te creëren. De sociale vaardigheden en executieve functies van kinderen worden versterkt en sociaal emotioneel leren staat centraal. Er wordt gewerkt vanuit de relatiedriehoek school-ouders-kind. Het aanbod is geschikt voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar in basisscholen en SBO. GroeiKracht is een verbreding op iedere SEO methode en heeft een aanbod voor kinderen waarvoor de klassikale SEO aanpak niet voldoende is.

Systemisch werken op school met GroeiKracht

De school- en thuiswereld van kinderen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gezinssituaties zijn van grote invloed op hoe een kind zich voelt en gedraagt op school en andersom. Scholen zijn zoekende hoe zij beter om kunnen gaan met het toenemend aantal leerlingen met een complexe thuissituatie en zoeken naar de grens tussen onderwijs en zorg.

GroeiKracht in het kort

  • Integrale systemische aanpak
  • Onderwijs en zorg
  • Relatiedriehoek
  • Sociaal Emotioneel Leren
  • Executieve functies
  • Versterken veilig pedagogisch klimaat
  • Eigen verantwoordelijkheid nemen
  • Effectieve verbreding op iedere SEO methode

Werken vanuit relatiedriehoek

GroeiKracht is een integrale aanpak die zich richt op de verbinding tussen de school- en thuiswereld van het kind en biedt diverse mogelijkheden om de samenwerking tussen onderwijs en zorg te versterken. Het doel is om het kind optimaal te ondersteunen in zijn ontwikkeling. Centraal staat het werken vanuit de relatiedriehoek school- ouders- kind. De schoolbrede aanpak is geschikt voor alle leerlingen in de school. De school behoudt zelf de regie in welke mate er wordt samengewerkt met ouders. 

De werkwijze versterkt het pedagogisch klimaat, sociaal emotioneel leren en de executieve functies van kinderen. Het aanbod is geschikt voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar in basisscholen en SBO. GroeiKracht is een effectieve verdieping en verbreding op iedere SEO methode. Materialen en werkvormen vanuit de SEO methode die de school gebruikt, worden geïntegreerd binnen GroeiKracht.

De kracht van GroeiKracht zit in verbindend taalgebruik en het handelen van de trainers, gecombineerd met effectief bewezen werkvormen. GroeiKracht heeft ook een aanbod voor leerlingen waarvoor de klassikale aanpak nog net voldoende is. De 

Vergroten van zelfbewustzijn

Door samen te ontdekken wat een leerling nodig heeft en welke factoren bevorderend en belemmerend zijn voor een kind, gaan leerkrachten, ouders en kind bewust aan de slag met hun eigen handelen. Hierbij wordt gewerkt aan vergroten van het zelfbewustzijn, het zelfbeeld en nemen van eigen verantwoordelijkheid. Kinderen, ouders en leerkrachten worden eigenaar van hun eigen leerproces.

De 5 pijlers van de GroeiKracht methodiek

In de GroeiKracht methodiek wordt gewerkt vanuit vijf pijlers die van invloed zijn op het welbevinden van het kind: kindkenmerken, leerkracht handelen, groepsdynamiek, gezinssituatie en opvoeding.

Deze manier van werken vergroot het onderlinge begrip en respect voor elkaar en geeft inzicht in de pedagogische en didactische behoeften van een kind. Het onderwijs en de opvoeding worden op deze manier zo optimaal mogelijk afgestemd op wat het kind nodig heeft om in zijn kracht te staan.

Deze systemische en oplossingsgerichte werkwijze is op diverse manieren in de school inzetbaar en wordt op maat afgestemd op de wensen van de opdrachtgever. De keuze opties zijn los van elkaar en naast elkaar inzetbaar. 

Starten met GroeiKracht

Heb je interesse in de GroeiKracht aanpak binnen jouw school, bestuur of samenwerkingsverband?
InMens Training & Coaching is ontwikkelaar van de methodiek en denkt graag mee over een aanbod op maat dat past bij de doelgroep leerlingen en ouders waar jullie mee werken.

De GroeiKracht aanpak bestaat uit diverse onderdelen. Deze kunnen los van elkaar of gecombineerd worden ingezet

De trainingen voor leerlingen is een preventief trainingsaanbod dat zich richt op kinderen die wat meer nodig hebben dan het reguliere aanbod in de klas. De groep bestaat uit 6-8 leerlingen en er wordt intensief samengewerkt met ouders. Zowel op school als thuis wordt met persoonlijke leerdoelen gewerkt. 

De Klassikale GroeiKracht aanpak wordt zowel preventief als curatief ingezet met als doel de positieve sfeer en onderlinge verbinding in de groep te versterken. Sociaal emotioneel leren wordt gestimuleerd en het onderlinge respect voor de diversiteit en eigenheid tussen kinderen neemt toe, waardoor het zelfvertrouwen groeit.

De schoolbrede GroeiKracht aanpak is een schoolvisie en werkwijze die gebaseerd is op het werken vanuit de relatiedriehoek. Centraal staan het vergroten van het eigenaarschap bij kinderen, ouders en leerkrachten en het systemisch en oplossingsgericht werken op alle lagen in de organisatie. De schoolbrede aanpak is maatwerk.

InMens biedt een gratis voorlichtingsbijeenkomst in Wageningen over de mogelijkheden van GroeiKracht en kan ook langskomen voor een presentatie voor directies en bestuurders. Neem voor meer informatie contact op met Katrien Schober: katrienschober@inmenstraining.nl of 06 519 273 88