GroeiKracht Individuele Aanpak

De GroeiKracht Individuele Aanpak is een preventief trainingsaanbod dat zich richt op kinderen die wat meer nodig hebben dan het reguliere aanbod in de klas. Hierbij wordt intensief samengewerkt met ouders. Zowel op school als thuis wordt met persoonlijke leerdoelen gewerkt. De training wordt aangeboden in een Totaal en een Compact variant.

Doel GroeiKracht training Individuele Aanpak

De training is bedoeld om emotieregulatie, sociale vaardigheden en executieve functies van kinderen te verbeteren. De opbrengst voor kinderen is een groter zelfvertrouwen. Ze worden zich bewuster van hun eigen gedrag, gedachten en gevoelens, en die van anderen. Ook krijgen zij handvatten om hiermee op een goede manier om te gaan, zodat het contact met anderen makkelijker en leuker wordt. Kinderen ontwikkelen zo een betere positie in de klas, concentratie en werkhouding en voelen zich (nog) meer gesteund door hun ouder(s) en leerkracht(en).

Opzet

De GroeiKracht training bestaat uit 6 tot 8 leerlingen en 1 tot 2 trainers. De trainers zijn ervaren onderwijsprofessionals of hulpverleners. Het aanbod is geschikt voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Voorafgaand aan de training worden leerdoelen vastgesteld waaraan de gehele periode op school en thuis wordt gewerkt. Resultaten worden bijgehouden door middel van een doelenkaart. De GroeiKracht trainer ondersteunt bij een goede transfer van de training naar huis en naar de klas en biedt op school begeleiding op maat voor de leerkracht en de leerling zodat het kind gedurende de week oefent met wat hij geleerd heeft in de training.

Mogelijkheden

Afhankelijk van wat er speelt in de school en thuiswereld van de kinderen maakt de school in overleg met de GroeiKracht trainers een keuze uit onderstaande mogelijkheden:

 • Doelgroep
 • Totaal of Compact variant
 • Focus op transfer naar de klas of ouders
 • Uitvoer door InMens of zelf
 • Samenwerking met hulpverleners
 • Combineren met schoolbrede- , klassikale- of wijkaanpak

Rol van de ouders

Ouders worden intensief betrokken bij de training en nemen deel aan diverse onderdelen. Daarnaast kunnen zij individuele opvoedondersteuning krijgen. De ervaring leert dat een deel van de ouders die deelneemt aan de GroeiKracht training voorafgaand aan de training niet bereid is naar de hulpverlening te gaan en zich wel laat ondersteunen door de GroeiKracht trainer.

Transfer naar de klas en thuis

De Individuele GroeiKracht Aanpak maakt de transfer vanuit de bijeenkomsten naar de klas en naar de thuissituatie, zodat het kind gedurende de week oefent met wat er in de training aan bod komt.

Transfer op school bestaat uit:

 • Gebruik van specifieke materialen in de klas voor de GroeiKracht training leerlingen
 • Implementatiebegeleiding voor het kind
 • Observaties
 • Leerkracht coaching op maat
 • Startpresentatie voor het team
 • GroeiKracht teamtraining
 • Doelenkaart
 • Aanbod van materialen en werkvormen om in te zetten met de hele groep
 • Evaluatiegesprekken
 • Optioneel Teamtrainingen, interventies, coaching en intervisie voor het hele team

Transfer naar thuis:

 • Huisbezoek
 • Ouderbijeenkomst(en)
 • Ouder(s) aanwezig in de training
 • Begeleiding bij opvoedvragen
 • Doelenkaart
 • Intake, (tussen-) en eindevaluatiegesprek

Overzicht aanbod

Trainingsperiode

Tijdsinvestering voor leerlingen per bijeenkomst

Groepsgrootte

Huisbezoek

Intakegesprek met ouders

Tussenevaluatie met ouders

Eindevaluatie met ouders

Ouders aanwezig in de training

Ouderbijeenkomst

Wekelijkse terugkoppeling naar ouders

Individuele opvoedondersteuning

Implementatie begeleiding voor leerling in de klas

Leerkracht coaching

Samenwerking met hulpverlening

Individuele Aanpak Totaal

12 weken + 2 terugkombijeenkomsten

2 uur per week

6-8 leerlingen

Ja

Ja

Ja

Ja

7 x training en 1 x terugkombijeenkomst

7 x opvoedthema’s

Ja

Ja

Ja

Ja

Waar nodig en gewenst

Individuele Aanpak Compact

8 weken + 1 terugkombijeenkomsten

1,5 uur per week

6-8 leerlingen

Ja

Ja

Nee

Ja

1 x training en 1 x terugkombijeenkomst

Minimaal 1 x inhoudelijk en opvoedvragen

Ja

Ja

Ja

Ja

Waar nodig en gewenst

Klassikale Aanpak

8 bijeenkomsten + 2 terugkombijeenkomsten

1,5 uur per bijeenkomst

Klassikaal

Nee

Nee

Nee

Nee, optioneel mogelijk

Nee, optioneel mogelijk

Minimaal 1 x inhoudelijk en opvoedvragen

Ja

Nee

Nee, in overleg wel mogelijk

Ja, aantal uren in overleg bij uitvoer door InMens

Waar nodig en gewenst

Starten met GroeiKracht Individuele Aanpak

Er zijn twee manieren om de GroeiKracht training Individuele Aanpak in te zetten op school:

 • Uitvoer wordt gedaan door 1 of 2 InMens trainers
 • Volgen van de 4-daagse training Groeikracht Individuele Aanpak en zelf GroeiKracht uitvoeren