GroeiKracht trainingen voor leerlingen

De GroeiKracht trainingen voor leerlingen is een preventief trainingsaanbod dat zich richt op kinderen die wat meer nodig hebben dan het reguliere aanbod in de klas. Hierbij wordt intensief samengewerkt met ouders. Zowel op school als thuis wordt met persoonlijke leerdoelen gewerkt. Er wordt gewerkt met de GroeiKracht familieklas en de Breinbaas training. 

Doel GroeiKracht trainingen voor leerlingen

De trainingen zijn bedoeld om emotieregulatie, sociale vaardigheden en executieve functies van kinderen te verbeteren. Kinderen  worden zich bewuster van hun eigen gedrag, gedachten en gevoelens, en die van anderen. Ook krijgen zij handvatten om hiermee op een goede manier om te gaan, zodat het contact met anderen makkelijker en leuker wordt. Kinderen ontwikkelen zo een betere positie in de klas, concentratie en werkhouding en voelen zich (nog) meer gesteund door hun ouder(s) en leerkracht(en).

Opzet

De GroeiKracht familieklas  bestaat uit 8 leerlingen en 2 trainers. De Breinbaastraining bestaat uit 6 leerlingen en 1 trainer. De trainers zijn ervaren onderwijsprofessionals of hulpverleners. Het aanbod is geschikt voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Voorafgaand aan de training worden leerdoelen vastgesteld waaraan de gehele periode op school en thuis wordt gewerkt. Resultaten worden bijgehouden door middel van een doelenkaart. De GroeiKracht trainer ondersteunt bij een goede transfer van de training naar huis en naar de klas en biedt waar mogelijk op school begeleiding op maat voor de leerkracht en de leerling zodat het kind gedurende de week oefent met wat hij geleerd heeft in de training.

Mogelijkheden

Afhankelijk van wat er speelt in de school en thuiswereld van de kinderen maakt de school in overleg met de GroeiKracht trainers een keuze uit onderstaande mogelijkheden:

 • Doelgroep
 • GroeiKracht familieklas of Breinbaas training
 • Uitvoer door InMens of zelf
 • Samenwerking met hulpverleners
 • Teamscholing of leerkrachtcoaching

Rol van de ouders

Ouders worden intensief betrokken bij de training en nemen deel aan intake- en evaluatiegesprekken, trainingsbijeenkomsten en ouderbijeenkomsten. Daarnaast kunnen zij individuele opvoedondersteuning krijgen. 

Transfer naar de klas en thuis

De GroeiKracht trainingen voor leerlingen maken de transfer vanuit de bijeenkomsten naar de klas en naar de thuissituatie, zodat het kind gedurende de week oefent met wat er in de training aan bod komt.

Transfer op school bestaat uit:

 • Gebruik van specifieke materialen in de klas voor de GroeiKracht training leerlingen
 • Implementatiebegeleiding voor het kind
 • Observaties
 • Leerkracht coaching op maat
 • Startpresentatie voor het team
 • Doelenkaart
 • Aanbod van materialen en werkvormen om in te zetten met de hele groep
 • Evaluatiegesprekken
 • Optioneel Teamtrainingen, interventies, coaching en intervisie voor het hele team

Transfer naar thuis:

 • Ouderbijeenkomst(en)
 • Ouder(s) aanwezig in de training
 • Begeleiding bij opvoedvragen
 • Doelenkaart
 • Intake, (tussen-) en eindevaluatiegesprek
 • Oefeningen en materialen voor thuis

Overzicht aanbod

Trainingsperiode

Tijdsinvestering voor leerlingen per bijeenkomst

Groepsgrootte

Huisbezoek

Intakegesprek met ouders

Tussenevaluatie met ouders

Eindevaluatie met ouders

Ouders aanwezig in de training

Ouderbijeenkomst

Wekelijkse terugkoppeling naar ouders

Individuele opvoedondersteuning

Implementatie begeleiding voor leerling in de klas

Leerkracht coaching

Samenwerking met hulpverlening

GroeiKracht familieklas

10 weken + 1 terugkombijeenkomst

1 dagdeel per week

8 leerlingen

Ja

Ja

Ja

Ja

8 x training en 1 x terugkombijeenkomst

8 x opvoedthema’s

Ja

Ja

Ja

Ja

Waar nodig en gewenst

Breinbaastraining

7 weken + 1 terugkombijeenkomst

1,5 uur per week

6 leerlingen

Ja

Ja

Nee

Ja

 

1 x training 

Minimaal 1 x inhoudelijk en opvoedvragen

Ja

Ja

Ja

Ja

Waar nodig en gewenst

Klassikale Aanpak

Maatwerk

1,5 uur per bijeenkomst

Klassikaal

Nee

Nee

Nee

Nee, optioneel mogelijk

Nee, optioneel mogelijk

Minimaal 1 x inhoudelijk en opvoedvragen

Ja

Nee

Nee, in overleg wel mogelijk

Ja, aantal uren in overleg bij uitvoer door InMens

Waar nodig en gewenst

Starten met de Familieklas of Breinbaas training

Er zijn twee manieren om de GroeiKracht trainingen in te zetten op school:

 • Uitvoer wordt gedaan door 1 of 2 InMens trainers
 • Volgen van de 3-daagse training Groeikracht familieklas of Breinbaas training en zelf GroeiKracht uitvoeren