GroeiKracht Klassikale Aanpak

De GroeiKracht Klassikale Aanpak wordt zowel preventief als curatief ingezet met als doel de positieve sfeer en onderlinge verbinding in de groep te versterken. Sociaal emotioneel leren staat centraal. Deze werkwijze versterkt het onderlinge respect voor diversiteit en eigenheid, waardoor het zelfvertrouwen groeit. De aanpak is geschikt voor kinderen van 4 tm 12 jaar.

Doel GroeiKracht Klassikale Aanpak

Het doel van de methodiek is het stimuleren van sociaal emotioneel leren van kinderen, vergroten van de veerkracht en het versterken van een positieve sfeer en onderlinge verbinding in de groep. De sociale vaardigheden van kinderen en het onderling respect voor de diversiteit en eigenheid tussen kinderen wordt vergroot, waardoor het zelfvertrouwen groeit. Kinderen worden zich bewuster van zichzelf en de invloed van hun gedrag op de ander. Ze leren zichzelf en elkaar beter kennen en krijgen meer inzicht in hun eigen kwaliteiten en die van anderen.

Naast het aanleren van vaardigheden besteedt GroeiKracht aandacht aan het creëren van een diepere laag van verbinding tussen kinderen. Hierdoor vindt er in veel gevallen een lange termijn gedragsverandering in de groep plaats.

Doelen leerlingen

 • Positieve sfeer in de groep
 • Onderlinge verbinding versterken
 • Zelfbesef vergroten
 • Bewuster van de invloed van hun eigen gedrag op de ander
 • Sociale vaardigheden versterken
 • Vergroten van veerkracht
 • Elkaar beter leren kennen
 • Rekening leren houden met elkaar
 • Inzicht in hun eigen kwaliteiten en die van anderen
 • Meer respect en begrip voor diversiteit en eigenheid tussen kinderen
 • Zelfvertrouwen vergroten

Werkwijze GroeiKracht Klassikale Aanpak

Geen groep is hetzelfde, daarom biedt de klassikale GroeiKracht aanpak maatwerk. Leerkracht handelen versterken staat hierbij centraal. Hierbij worden kennis en vaardigheden van leerkrachten vergroot. InMens biedt handvatten bij leerlingen die meer zorg nodig hebben en hierin de betreffende ouders te betrekken. 

Leerkracht handelen

 • Gespreksvaardigheden
 • Preventief werken
 • Reageren op gedrag
 • Inzetten van GroeiKracht werkvormen
 • Sociaal Emotioneel leren stimuleren
 • Betrekken van ouders

Mogelijkheden GroeiKracht Klassikale Aanpak

De Klassikale GroeiKracht Aanpak wordt preventief of curatief ingezet. De  aanpak wordt door InMens uitgevoerd. Het kan los of in combinatie met de GroeiKracht trainingsvarianten Totaal, Compact, Schoolbrede aanpak of Wijkaanpak worden ingezet. 

Curatieve inzet

Bij curatieve inzet door InMens wordt met de school een plan op maat gemaakt om te bespreken wat er nodig is om een gedragsverandering bij kinderen en ouders in gang te zetten. Coaching voor de leerkracht neemt een belangrijke plek in tijdens het traject. Gemiddeld zijn er 8 bezoeken aan de klas. Waar nodig wordt dit uitgebreid. De manier waarop ouders bij het traject betrokken worden is geheel afhankelijk van de situatie. Een gemiddeld traject duurt 2 tot 3 maanden

Onderdelen curatief traject

 • Observaties
 • Coaching leerkracht op pedagogische vaardigheden
 • GroeiKracht werkvormen op groepsniveau
 • GroeiKracht werkvormen in kleine groepjes
 • Nieuwsbrief naar ouders
 • Ouderbijeenkomst(en)
 • Individuele oudergesprekken
 • Individuele kindgesprekken
 • IB/ directieoverleg
 • Afstemmen met hulpverleners

Preventieve inzet

Bij de preventieve aanpak staat de rol van de leerkracht centraal. Aandacht ligt op contact maken, inzetten van effectieve taal, reageren op gedrag en kiezen van werkvormen die passen bij de groep.

De preventieve aanpak is op 3 manieren inzetbaar:

 1. Dagelijks toepassen van GroeiKracht leerkrachtvaardigheden
 2. Dagelijks toepassen van korte GroeiKracht werkvormen en inzichten
 3. 8-weekse GroeiKracht training

1. Een deel van de leerkrachten zal al snel de GroeiKracht inzichten en vaardigheden dagelijks inzetten en het effect daarvan merken. Anderen hebben mogelijk wat meer tijd nodig om zich de werkwijze eigen te maken. Het is belangrijk dat leerkrachten zich bewust zijn van hun eigen gedrag, hun kwaliteiten en hun ontwikkelpunten.

2. Een aantal materialen en werkvormen zijn eenvoudig te verweven in het dagelijks lesgeven, waardoor in korte tijd effectief gereageerd kan worden op gedrag dat zich in de groep voordoet en de gevoelens en emoties die kinderen ervaren.

3. De 8 weekse GroeiKracht training is bedoeld om een groep nog bewuster te maken van wat er speelt in de klas. Kinderen delen wat hen bezighoudt op school en thuis. Bewust aanleren van vaardigheden die aansluiten bij sociaal emotioneel leren, brengen een verdieping in de sfeer in een groep. Afhankelijk van wat er speelt in de groep kunnen enkele GroeiKracht voorbeeldlessen worden ingezet of de leerkracht stelt zelf een les samen uit het GroeiKracht aanbod, gecombineerd met andere werkvormen. Door 8 weken lang wekelijks één GroeiKracht les te geven en gedurende de week de transfer naar de klas en thuis te maken, ontstaat er een nieuwe dynamiek in de groep waar leerkrachten op verder kunnen bouwen.

Ouderbetrokkenheid GroeiKracht Klassikale Aanpak

Het doel van ouderbetrokkenheid bij de klassikale GroeiKracht aanpak is dat ouders op de hoogte zijn van wat hun kind op school leert en ouders de transfer maken naar de thuissituatie. Met ouders wordt besproken hoe zij ondersteunend kunnen zijn voor hun kind en de klas. Ook is er beperkte ruimte voor opvoedvragen gerelateerd aan de GroeiKracht inhoud.

Ouders worden op diverse manieren betrokken bij de klassikale GroeiKracht training:

 • Ouderbijeenkomst(en)
 • Ruimte voor opvoedvragen
 • Ervaren van werkvormen
 • Nieuwsbrieven
 • Oudergesprek (waar nodig)

Overzicht aanbod

Trainingsperiode

Tijdsinvestering voor leerlingen per bijeenkomst

Groepsgrootte

Huisbezoek

Intakegesprek met ouders

Tussenevaluatie met ouders

Eindevaluatie met ouders

Ouders aanwezig in de training

Ouderbijeenkomst

Wekelijkse terugkoppeling naar ouders

Individuele opvoedondersteuning

Implementatie begeleiding voor leerling in de klas

Leerkracht coaching

Samenwerking met hulpverlening

Individuele Aanpak Totaal

12 weken + terugkombijeenkomsten

2 uur per week

6-8 leerlingen

Ja

Ja

Ja

Ja

7 x training en 1 x terugkombijeenkomst

7 x opvoedthema’s

Ja

Ja

Ja

Ja

Waar nodig en gewenst

Individuele Aanpak Compact

7 weken + 2 terugkombijeenkomsten

1,5 uur per week

6-8 leerlingen

Ja

Ja

Nee

Ja

1 x training en 1 x terugkombijeenkomst

Minimaal 1 x inhoudelijk en opvoedvragen

Ja

Ja

Ja

Ja

Waar nodig en gewenst

Klassikale preventieve Aanpak

8 bijeenkomsten + 2 terugkombijeenkomsten

1,5 uur per bijeenkomst

Klassikaal

Nee

Nee

Nee

Nee, optioneel mogelijk

Nee, optioneel mogelijk

Minimaal 1 x inhoudelijk en opvoedvragen

Ja

Nee

Nee, in overleg wel mogelijk

Ja, aantal uren in overleg bij uitvoer door InMens

Waar nodig en gewenst

Starten met Klassikale GroeiKracht Aanpak

Er zijn twee manieren om de Klassikale GroeiKracht Aanpak in te zetten op school:

 • Uitvoer wordt gedaan door 1 InMens medewerker samen met de leerkracht van de klas
 • Volgen van de tweedaagse Klassikale GroeiKracht training en zelf GroeiKracht uitvoeren