Ouderinformatie Klassikale GroeiKracht aanpak

Klassikale GroeiKracht Aanpak

De Klassikale GroeiKracht  aanpak kan op twee manieren worden ingezet. Bij een groep waar de sfeer al vrij goed is bestaat de aanpak uit een lessenserie van 8 lessen en 2 follow up lessen voor de hele klas, die gericht is op het versterken van de sociale vaardigheden van de kinderen en de sfeer in de klas. De lessen zijn naast andere sociale vaardigheidsprogramma’s inzetbaar.

De tweede manier wordt ingezet bij groepen waar de sfeer nog niet zo goed is. Bij deze klassen wordt door de trainer in overleg met de leerkracht(en) een combinatie gemaakt van klassikale oefeningen, individuele gesprekken met kinderen, werken in kleine groepjes, betrekken van ouders en leerkracht coaching. Ouders worden tijdens het traject door de school op de hoogte gehouden van de voortgang. 

De inhoud van het programma is maatwerk en wordt afgestemd op wat er speelt in de groep op dat moment. De werkwijze is systemisch en oplossingsgericht en is erop gericht dat alle kinderen er mogen zijn en erbij horen in de klas.  Afhankelijk van de leerdoelen van de groep kan de hoeveelheid bijeenkomsten worden aangepast. Door middel van diverse actieve en interactieve oefeningen leren kinderen zichzelf en de ander beter kennen.

Door aandacht te besteden aan het emotioneel welbevinden, voelen kinderen zich prettiger op school en kunnen ze beter presteren tijdens werkmomenten

Wanneer wordt de training ingezet?

 • De school kiest ervoor om alle groepen de GroeiKracht training te laten volgen met als doel dat alle kinderen recht hebben op het bewust aanleren van sociale vaardigheden, jezelf mogen zijn en een positief werkklimaat. De school vindt het belangrijk systemisch te werken waarbij kinderen in de school de kans krijgen zoveel mogelijk hun school- en thuiswereld op elkaar af te stemmen om hun welbevinden te vergroten en kinderen in hun kracht te zetten. Dit noemen we een preventieve inzet.
 • De school kiest ervoor om één of enkele groepen de GroeiKracht training te laten volgen omdat deze groepen wat extra’s nodig hebben om de sfeer in de groep te verbeteren. Dit noemen we een curatieve inzet.

Wie voert de training uit?

 • De training wordt uitgevoerd door een opgeleide GroeiKracht trainer in de school, dat kan de leerkracht zijn of een ander teamlid van de school. De GroeiKracht training is in dit geval vaak een interventie vanuit de school die standaard wordt ingezet waar de school dit nuttig acht. In veel gevallen zal dit vermeld staan in de schoolgids.
 • De training wordt uitgevoerd door een trainer van InMens training en coaching. Als ouder wordt u van tevoren op de hoogte gesteld dat er in de klas van uw kind een GroeiKracht training zal plaatsvinden.

Opbrengst voor kinderen

 • Vergroten van zelfvertrouwen
 • Bewuster van eigen gedrag, gedachten en gevoelens
 • Bewuster van gedrag, gedachten en gevoelens van anderen en handvatten om daar op een goede manier mee om te gaan.
 • Jezelf mogen zijn
 • Bewust worden van eigen kwaliteiten en talenten
 • Bewust worden van kwaliteiten en talenten van klasgenoten
 • Betere concentratie en werkhouding in de klas

In de training vinden we het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen in de klas om te delen wat hen bezig houdt zodat ieder kind zich gezien en gehoord voelt en iedereen erbij hoort. Als je de ander echt goed kent en begrijpt, ga je elkaar niet pesten en zorg je dat je er voor elkaar bent als je ziet dat iemand gezelschap of steun nodig heeft. Dat is wat we de kinderen willen leren.

Kinderen leren bewuster om te gaan met emoties, gedachten en gevoelens van zichzelf en de ander. Alle emoties mogen er zijn, de manier waarop we ermee omgaan is belangrijk. Daar besteden we met elkaar aandacht aan.

De rol van de ouders

De invloed van ouders op kinderen is enorm groot. Daarom is het van groot belang dat u zich als ouder bewust bent van uw eigen gedachten, gevoelens en gedrag naar uw kind, andere ouders, klasgenoten en de school.

Hieronder een aantal tips:

 • Vraag aan uw kind te vertellen hoe het op school was
 • Oefen met uw kind de aangeleerde vaardigheden die beschreven worden in de mail die u over de GroeiKracht training ontvangt
 • Als u negatieve gedachten heeft over een leerkracht, klasgenoten of andere ouders, spreek deze niet uit in het bijzijn van uw kind en wees u ervan bewust dat zelfs zonder dat u het uitspreekt uw kind onbewust beïnvloed is door deze gedachten en dat zichtbaar kan zijn in het gedrag van uw kind
 • Wees u bewust dat regels op school anders zijn dan thuis (zoals terugslaan) en dat de consequenties voor bepaald gedrag op school en thuis anders zijn
 • Geef uw kind vertrouwen
 • Stimuleer uw kind zijn emoties te uiten, ook verdriet en boosheid horen erbij
 • Geef uw kind complimenten
 • Stel grenzen aan uw kind
 • Als u ergens tegenaan loopt op school, bespreek dit met de betreffende persoon (en niet met andere ouders op de app of bij het hek), daardoor ontstaat een constructief, transparant klimaat in de school
 • Wees u als ouder ervan bewust dat sommige lessen een grote impact kunnen hebben op uw kind, steun uw kind dan door te luisteren en er voor hem of haar te zijn
 • Mocht u vragen hebben naar aanleiding van iets wat uw kind thuis vertelt of laat zien aan gedrag, dan kunt u altijd contact met de leerkracht opnemen om dit te bespreken. Waar nodig kan de leerkracht u koppelen aan de uitvoerende GroeiKracht trainer.

GroeiKracht training Klassikale Aanpak in het kort

Over de training van uw kind:

 • Geschikt voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
 • 8 lessen en 2 follow-up lessen of traject op maat
 • Ouders krijgen na iedere bijeenkomst per mail informatie over de inhoud
 • Ouders krijgen per bijeenkomst tips om thuis mee aan de slag te gaan
 • Ouderinformatiebijeenkomst aan de start van de lessen
 • Afhankelijk van de sfeer in de groep en keuze van de school, vindt er minimaal 1 ouderbijeenkomst plaats
 • Waar nodig contact met ouders: telefonisch, per mail of gesprek
 • Klassikale doelenkaart

Voor algemene vragen over de GroeiKracht training kunt u contact opnemen met Katrien Schober: 06-51927388 of katrienschober@inmenstraining.nl.

Voor specifieke vragen over uw kind kunt u contact opnemen met de GroeiKracht trainer van uw kind.