Recensies GroeiKracht trainingen

Professionals

“Op onze scholen hadden we veel te maken met gedragsproblemen in de groepen. Leerkrachten besteedden veel tijd en aandacht aan het werken met activiteiten uit de bestaande sociale vaardigheidsmethode. Regelmatig werd er door een externe organisatie een interventie uitgevoerd gericht op het versterken van veiligheid en het verminderen van pesten, maar alles bleek maar een beperkte en vooral korte impact te hebben.

GroeiKracht betrekt ouders bij de interventie, waardoor er binnen de driehoek samengewerkt wordt en de mindsets over en weer niet langer tegenwerken. Gedrag verbeteren blijft een traject van lange adem, maar we zien nu rust terug keren in de groepen. We werken met meerdere scholen samen met de Individuele Compact variant. De betreffende schoolteams hebben trainingen gevolgd bij InMens, gericht op gesprekstechnieken en de GroeiKracht werkwijze en er wordt in diverse groepen op scholen van ons bestuur gewerkt met de NIELS Emotiekaarten.”

Anneke Verheij, Bestuurder SCOL, Leiden

“De kracht van de training zit in de deelname van zowel ouders als leerkrachten. Samen met de GroeiKracht trainer vormen zij een team om het kind heen om hem of haar te supporten bij het behalen van de leerdoelen. Zo heb ik de verandering gezien van een jongen, gebogen schouders, zeer zachte stem, onderuit gezakt op een stoel naar een rechtop lopende, stoere jongen, stevig zittend op zijn stoel, die uiteindelijk uit zichzelf duidelijk en verstaanbaar communiceerde, waardoor hij voor zichzelf op durfde te komen.

In onze groep zat ook een stil, teruggetrokken meisje, waar leerkrachten meerdere keren iets aan moesten vragen voor ze antwoord gaf. Zij veranderde in een vrolijk meisje, dat zelf vragen stelt.

Ouders krijgen door de training zicht op hun eigen gedrag en de invloed die dat heeft op hun kind. Ze leren het gedrag van hun kind beter begrijpen. Mooi om te zien dat gedragsverandering bij ouders,  zorgt voor positieve gedragsverandering bij hun kind. De deelname van ouders aan de training is zeer waardevol. 

De Groeikracht training maakt echt het verschil voor kinderen, hun ouders en leerkrachten. Niet alleen in het nu, maar ik ben ervan overtuigd dat deze kinderen ( ouders en leerkrachten) ook later profijt zullen hebben van hetgeen ze in de Groeikracht training hebben geleerd.

Het werken met verschillende GroeiKracht varianten vind ik heel krachtig. Zo kiest iedere school wat het meest passend is bij de doelgroep. 

Ik vond het mooi om te zien dat in eerste instantie losse individuen van verschillende scholen, al snel een veilige groep vormden, waarin kinderen en ouders in zich kwetsbaar durfden opstellen.

In de ouderbijeenkomsten ervaren ouders steun aan elkaar. Ze horen dat andere ouders ook moeite hebben met het bv. Stoppen van gamen, op tijd naar bed gaan, dat geeft een samenhorigheidsgevoel bij ouders en zorgt ervoor dat ouders zich gehoord voelen en er niet alleen in staan.

Dorine van der Linde, Jeugd- en gezinscoach, wijkteam en ouderbegeleider GroeiKracht training Rotterdam

Ouders

“Mijn dochter heeft deelgenomen aan de individuele GroeiKracht totaal aanpak. Ze had veel moeite op school en met vriendinnen om ‘nee’ te durven zeggen en kwam niet voor zichzelf op. Ze werd dan stil en durfde niet te reageren. Toen school met het voorstel van GroeiKracht kwam, stond ik daar meteen achter. Ze heeft nu veel meer zelfvertrouwen en is op school en thuis erg gegroeid. Ze heeft nu ervaren dat ze haar vriendinnen niet kwijt raakt als ze voor zichzelf opkomt. Op school gaat het nu heel goed. Ze heeft samen met haar vriendin geoefend en heeft al mooie stappen gezet.”

Ouder, basisschool ‘de Zwaluw’, GroeiKracht compact variant, Leiden

“Ik ben blij dat je vorig jaar mijn dochter hielp, omdat mijn dochter in groep 7 zat en ze veel problemen had met haar klasgenoten en ik ben je heel erg dankbaar omdat je voor mijn dochter in korte tijd een groot probleem hebt opgelost.”

Ouder, leerling groep 7, GroeiKracht Klassiale variant, Leiden

Vanuit school kwam ik als vader met Katrien in aanraking met betrekking tot mijn kinderen. We hebben meerdere gesprekken gevoerd. Ik ben onder de indruk van haar manier van werken en de passie die ze heeft voor wat ze doet. Haar manier van gespreksvoering is zeer prettig, ze weet de kern te raken en is een warm persoon.

Ouder, basisschool ‘de Regenboog’, Voorschoten

“Als ouders zijn we heel makkelijk en was het soms lastig om ons in te leven in ons kind, dat veel gevoeliger is en veel meer piekert. Wij zeiden snel: ‘trek het je niet aan’ of ‘het gaat wel weer over’. Door de GroeiKracht training zien we als ouders nu meer dat ons kind iets anders nodig heeft. We hebben geleerd dat er voor haar wél iets aan de hand is. Als we zien dat er iets is waar ze mee zit, luisteren we daar naar, houden we rekening met haar en vragen we hoe ze het wil oplossen. Daardoor kunnen wij er beter voor haar zijn en maken we haar meer bewust van zichzelf en wat ze nodig heeft.”

Ouder, basisschool ‘de Zwaluw’, GroeiKracht compact variant, Leiden

“Mijn kind vond het heel leuk om naar de GroeiKracht training te gaan. Eerst zag ze er tegenop, omdat ze niet goed durfde. Na de eerste keer kwam ze al enthousiast thuis en vertelde wat ze had geleerd. Ze ging er met veel plezier heen.”

Ouder, basisschool ‘de Zwaluw’, GroeiKracht compact variant, Leiden

“Ik kan alle ouders aanbevelen om hun kind deel te laten nemen aan de GroeiKracht aanpak. Het is goed voor je kind. Kinderen zien dat anderen ook iets hebben en leren van elkaar. Ze hoeven zich niet te schamen als ze anders zijn of iets niet durven. Ze leren dat ze zelf invloed hebben op hoe ze kunnen reageren op een ander kind.”

Ouder, basisschool ‘de Zwaluw’, GroeiKracht compact variant, Leiden

Leerlingen

“Vorig jaar had ik veel problemen met mijn klasgenoten. Ik werd veel uitgescholden en buitengesloten, groepjes tegen 1 iemand. Maar toen jij kwam ging er een deur open voor mij en mijn klas. Het is net alsof mijn klas een soort twist nodig had om dingen te beseffen. Binnen een paar weken was de sfeer in de klas heel anders en hoorde ik erbij. Het is nu bijna een jaar later en het gaat nog steeds stukken beter met mij en de klas.”

Leerling groep 8, Leiden