GroeiKracht Schoolbrede Aanpak

De schoolbrede GroeiKracht aanpak is een schoolvisie en werkwijze die gericht is op sociaal emotioneel leren en het werken vanuit de relatiedriehoek. Centraal staan het vergroten van het eigenaarschap bij kinderen, ouders en leerkrachten en het systemisch en oplossingsgericht werken op alle lagen in de organisatie. De schoolbrede aanpak is maatwerk en kan gefaseerd worden ingevoerd.

Opbrengst voor teamleden

GroeiKracht helpt schoolteams anders te kijken naar gedrag van ouders en kinderen waardoor je op een diepere laag gesprekken kunt voeren die je op effectieve wijze inzicht geven in de kern van een probleem. Daarnaast leren teamleden vanuit verbinding te werken aan het vergroten van het welbevinden en de prestaties van kinderen in de school. Daardoor ontstaat een veilig pedagogisch- en werkklimaat waarin iedereen erbij hoort. GroeiKracht is in te zetten naast iedere sociaal emotionele methode. 

Beoogde doelen
 • Bewuster omgaan met eigen handelen en attitude
 • Bewust werken aan sociaal emotioneel leren in de school
 • Afstemmen op behoeften van leerlingen
 • Meer inzicht in het gedrag van kinderen en ouders
 • Werken vanuit de relatiedriehoek
 • Op effectieve wijze werken aan begrip en erkenning naar ouders en kinderen
 • Versterken van gespreksvaardigheden
 • Kennis vergroten over systemisch en oplossingsgericht werken
 • Kennis en vaardigheden vergroten rondom kinderen met trauma’s
 • Veiliger groeps- en schoolklimaat

"GroeiKracht is er op gericht om onder het topje van de ijsberg te leren kijken"

Schoolbreed GroeiKracht inzetten: aanbod op maat

Wanneer een school kiest voor een schoolbrede inzet van GroeiKracht bespreken we een aantal keuzemogelijkheden. Van daaruit stellen we een aanbod op maat samen dat passend is bij de school.

Er is keuze uit:

 • Teamscholing
 • Coaching
 • GroeiKracht individuele aanpak Totaal
 • GroeiKracht individuele aanpak Compact 
 • GroeKracht Klassikale aanpak
 • GroeiKracht specialist
 • Ouderaanbod
 • Wijkaanpak
 • Implementatiebegeleiding

Starten met GroeiKracht Schoolbrede Aanpak?